Voordelen van een redactiestatuut

Mensen houden nou eenmaal niet van regels. Regels beperken en houden je tegen, toch? Maar is dat wel zo? Of geven zorgvuldig opgestelde spelregels rust en spelplezier?
Een voetbalwedstrijd zou in een complete veldslag eindigen zonder scheidsrechter. Voor een communicatieafdeling geldt dat door een redactiestatuut veel conflictsituaties en frustraties worden voorkomen. Wie heeft welk mandaat? Hoe presenteren we ons als organisatie? In de waan van de dag krijgen deze vragen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Ik maak soms mee dat een kersvers redactiestatuut al na een paar weken in de welbekende lade beland en in de vergetelheid raakt. Jammer. Met name voor internet en intranet zijn goede afspraken zinvol. Zeker als medewerkers met verschillende achtergronden en verschillende functies toegang krijgen tot een cms. Voor bezoekers aan de front-end is uniformiteit cruciaal. Het vergemakkelijkt het zoeken en zorgt dat ze terugkomen. Al overtuigd?

Op 1 A-4

Ga niet voor het fancy rapport met bijlagen maar zet de belangrijkste afspraken op een A-4 en bespreek die van tijd tot tijd tijdens een afdelingsoverleg. Wat je in zo’n statuut onderbrengt? Je kunt het op verschillende manieren insteken. Een paar suggesties:

  • Beschrijf rollen en welke taken daarbij horen
  • Geef aan wie welk mandaat heeft
  • Denk na over de tone of voice
  • Beschrijf hoe om te gaan met beeldgebruik downloads, links, gerelateerde informatie en dergelijke