,

QR-code steeds vaker toegepast

De QR-code is een laatbloeier en duikt steeds meer op in het…